×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Polityka prywatności Cookies.

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

• Mozilla Firefox – kliknij tutaj

• Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj

• Google Chrome - kliknij tutaj

• Opera - kliknij tutaj

• Apple Safari - kliknij tutaj

• w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

REGULAMIN

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.gieldakontenerow.pl
 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, określonych w § 2 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem portalu internetowego działającego pod adresem http://gieldakontenerow.pl/, zwanego dalej „Portalem”, przez Administratora, określonego w pkt 2 poniżej.

 2. Właścicielem i administratorem Portalu jest ABR Sp. z o. o., z siedzibą w Mikołowie 43-190, przy ul. Dzieńdziela 40, zwany w niniejszym Regulaminie „Administratorem”.

 3. Z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Użytkownikami”.

 4. Poprawne korzystanie z Portalu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie wymaga korzystania przez Użytkownika z: dowolnego systemu operacyjnego z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie w plików cookies.

 

§ 2

Zakres świadczonych usług

 

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu świadczy usługi polegające na dostarczeniu Użytkownikom bezpłatnej platformy umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników ofert w zakresie sprzedaży, kupna, najmu kontenerów, zwanych dalej „Ogłoszeniami” oraz odpłatnym zamieszczaniu na Portalu reklam Użytkowników, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem oraz spełniających parametry techniczne wybranego przez Użytkownika banera, zwanych dalej „Reklamami”.

 

§ 3

Dodawanie Ogłoszeń i Reklam

 

 1. Dodanie Ogłoszenia lub Reklamy, ich samodzielna przez Użytkownika modyfikacja lub usunięcie, wymaga:
  a) rejestracji w Portalu, na skutek której następuje utworzenie indywidualnego profilu Użytkownika, zwanego dalej „Kontem”,
  b) zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu , które następuje poprzez rejestrację w Portalu,
  c) spełnienia pozostałych wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności wymagań dotyczących parametrów technicznych oraz treści Ogłoszeń i Reklam,
  d) przeprowadzenie przez Administratora pozytywnej weryfikacji Ogłoszenia lub Reklamy, zgodnie z pkt 4 – 8 poniżej.

 2. Warunkiem umieszczenia Ogłoszenia lub Reklamy na Portalu jest zgodność treści Ogłoszenia i Reklamy z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, o czym decyduje Administrator.

 3. Treść Ogłoszenia i Reklamy musi być zgodna z kategorią, do której zostały zgłoszone oraz z tematyką Portalu.

 4. Administrator może zmienić lub usunąć treść Ogłoszenia lub Reklamy na prośbę Użytkownika, a także może odmówić dodania do Portalu Ogłoszenia lub Reklamy, gdy treść Ogłoszenia lub Reklamy jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, w szczególności z pkt 9 poniżej, lub obowiązującymi przepisami prawa.

 5. O dodaniu Ogłoszenia lub Reklamy decyduje Administrator, po weryfikacji treści Ogłoszenia lub Reklamy pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Administrator weryfikuje treść Ogłoszenia w ciągu 4 dni od zgłoszenia, a w przypadku Reklamy – w ciągu 4 dni od uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu oraz przesłaniu przez Użytkownika Reklamy spełniającej wskazane przez Administratora parametry techniczne oraz inne wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy dodania kolejnego Ogłoszenia danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik posiada więcej niż 30 aktywnych Ogłoszeń lub też dodania Ogłoszenia, identycznego w swojej treści z Ogłoszeniem już dodanym.

 8. O tym, czy Ogłoszenie lub Reklama zostaną dodane, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli w ciągu 4 dni od dodania Ogłoszenia, a w przypadku Reklamy – w ciągu 4 dni od uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu oraz przesłaniu przez Użytkownika Reklamy spełniającej wskazane przez Administratora parametry techniczne oraz inne wymogi określone w niniejszym Regulaminie, Ogłoszenie lub Reklama nie pojawi się w Portalu, oznacza to, że ich treść lub zawartość nie została zaakceptowana przez Administratora.

 9. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika jakikolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności dodawanie Reklam lub Ogłoszeń, które:
  a) zawierają treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie, pornograficzne oraz naruszające zasady etyczne,
  b) naruszają dobre imię Administratora, Użytkowników lub innych podmiotów,
  c) zawierają treści sprzeczne z prawem,
  d) nie zawierają prawie żadnej treści,
  e) mają charakter bukmacherski,
  f) są związane bezpośrednio z zarabianiem w Internecie,
  g) zawierają kopie innej strony,
  h) posiadają wielokrotnie skopiowany, powielony opis,
  zawierają odnośniki do innych stron internetowych lub adresy e-mail, w miejscach do tego niewyznaczonych,
  i) w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 10. Treść Ogłoszeń i Reklam zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu, po ich akceptacji przez Administratora, jest publicznie dostępna.

 11. Dodanie Ogłoszenia do Portalu następuje na czas nieokreślony.

 


§ 4

Odpłatność

 

 1. Wysokość opłaty za dodanie reklamy określona jest w Cenniku Reklam lub też po wybraniu przez Użytkownika banera dostępnego na portalu oraz okresu, przez jaki Reklama w wybranym przez Użytkownika miejscu ma być utrzymywana przez Administratora.

 2. Po wyborze banera Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację potwierdzającą rodzaj wybranego przez siebie banera oraz czas, na jaki został wykupiony, informacje dotyczące płatności oraz parametry techniczne, jakie spełniać musi przesłana przez Użytkownika Reklama.

 3. Użytkownik ma możliwość uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 2 powyżej poprzez dokonanie płatności w systemie PayU - szczegóły można znaleźć na stronie www.payu.pl.

 4. Uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt 2 powyżej nie gwarantuje akceptacji Reklamy przez Administratora, ponieważ do umieszczenia Reklamy na Portalu w miejscu i na okres wybrany przez Użytkownika konieczne jest przesłanie przez Użytkownika Reklamy spełniającej wskazane przez Administratora parametry techniczne oraz inne wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d) niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Uprawnienia i zakres odpowiedzialności Administratora

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeżeli:
  a) Użytkownik nie wykorzystuje Konta przez okres 6 miesięcy,
  b) Użytkownik na skutek kolejnych rejestracji tworzy kolejne Konta, w tym w szczególności w celu ominięcia ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu,
  c) Użytkownik celowo i wielokrotnie zamieszcza w dodawanych Ogłoszeniach lub Reklamach treści niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
  d) inne działania Użytkownika, w tym również niewymienione w niniejszym Regulaminie, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie Portalu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub Reklamy z Portalu bez podania przyczyny.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) usunięcie lub odmowę dodania Ogłoszenia lub Reklamy, ze względu na naruszenie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub ich niespełnienie - w przypadku Reklam, opłata uiszczona zgodnie z § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu – jako opłata za weryfikację treści Reklamy pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa – nie zostanie zwrócona Użytkownikowi,
  b) za treści umieszczane przez Użytkowników na Portalu oraz za zawartość stron internetowych, do których odesłanie znajdują się Ogłoszeniach lub Reklamach dodawanych przez Użytkowników,
  c) prawdziwość dodawanych przez Użytkowników Ogłoszeń lub Reklam, ani jakość oferowanych w ramach dodawanych Ogłoszeń lub Reklam towarów,
  d) awarie systemu informatycznego i niedostępność Portalu,
  e) treści generowane automatycznie przez system informatyczny.

 4. Zamieszczone na Portalu ogłoszenia Administratora, w tym w szczególności ogłoszenia dotyczące możliwości umieszczenia przez Użytkownika Reklamy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

§ 6

Reklamacje

 

 1. Administrator będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Portalu, w zakresie, jaki wynika z obowiązków Administratora określonych w niniejszym Regulaminie oraz z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w odpowiednim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o jakichkolwiek zakłóceniach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.

 3. Zakłócenia lub przerwy związane z funkcjonowaniem Portalu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może zgłaszać na piśmie na adres: 43-190 Mikołów, ul. Dzieńdziela 40 lub na adres e-mail biuro@gieldakontenerow.pl w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia zakłóceń lub przerw związanych z funkcjonowaniem Portalu.

 5. Administrator rozpatrzy każdą reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby okazało się to niemożliwe, poinformuje w ww. terminie Użytkownika o przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7

Polityka prywatności

 

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), udostępnionych przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji lub uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, określonych w §2 niniejszego Regulaminu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania usług na rzecz Użytkownika lub za jego zgodą do innych celów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie, wskazanej w pkt 1 powyżej.

 3. W celu świadczenia usług określonych w § 2 niniejszego Regulaminu, Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe, a także inne dane Użytkowników, w szczególności: imię i nazwisko oraz firmę Użytkownika, imię i nazwisko osób reprezentujących Użytkownika, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 4. Podanie przez Użytkownika danych, niezbędnych do skutecznej rejestracji, jest dobrowolne, ale – w zakresie dotyczącym adresu e-mail lub danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT – niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

 6. W związku ze świadczeniem usług, Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym Użytkownika.

 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

 8. Każdy Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości na podane podczas zgłoszenia adresy e-mail z informacją o świadczonych usługach, w tym w szczególności informacji związanych z działaniem serwisu.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne udostępnienie danych osobowych Użytkowników na Portalu, ani za dane osobowe Użytkownika udostępnione osobom trzecim na skutek nieostrożnego lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania przez Użytkownika z Portalu, w tym w szczególności na skutek udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim.

 

§ 8

Polityka cookies

 

 1. Portal korzysta lub może korzystać plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, zapisywanych na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i odczytywanych przez Portal podczas ponownego z niego korzystaniu, zwanymi dalej „Plikami cookies”. Pozyskiwane w ten sposób informacje nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:

 • umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Portalu i podczas wielu sesji przeglądarek,
 • uproszczenia korzystania z Portalu,
 • monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Portalu, 
 1. Użytkownik może we własnym zakresie ograniczyć lub wyłączyć wykorzystywanie w stosunku do niego Plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki uważane jest za wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celach, o których mowa w pkt 2 powyżej. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zmiany zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięcia poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.

 2. Administrator informuje, że bez wykorzystania niektórych Plików cookies nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Portalu.

   

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Portalu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany obowiązują Użytkowników, którzy po zapoznaniu się z jego treścią wyrazili zgodę na jego brzmienie.

 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na Portalu oraz pobrać go, utrwalić i sporządzić jego wydruk.

 4. Kopiowanie treści niniejszego Regulaminu, treści zamieszczanych na Portalu przez Administratora oraz rozwiązań dostępnych na Portalu w całości lub w części, ich udostępnianie poza Portalem i wykorzystywanie w inny sposób w celu niezwiązanym ze świadczeniem przez Administratora usług, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione.

 5. Administrator nie bierze udziału w sporach zaistniałych pomiędzy Użytkownikami, ani w sporach pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego –sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.